Proje Açıklaması

* Makinenin online durumunun izlenmesi

* Makine ve fabrika OEE yüzdeleri

* Makine duruş nedenleri

* Makine hız değerleri ve grafikleri

* Bakım veya arıza durumunda her aşamanın kaydı